Anuovi Následovníci
 

Anouvi následovníci jsou tajemný kult s pradávnými kořeny v Mezopotámském náboženství - Anu je jméno mezopotámského boha, vládce nebes, kterému Následovnící říkají Mrtvý Bůh (Dead God).

Všichni Následovníci jsou nakaženi Pandora virem, který považují za boží trest, ale i dar a přiležitost povznést se na vyšší duchovní úroveň. Jejich vůdce je takzvaná Nejvyšší Bytost (Exalted), která mluví jménem Mrtvého Boha, a dala Následovníkům instrukce, jak se vyhnout kontrole Pandora virem. Ale i její metody nejsou stoprocentně učinné. Následovníci stále zkoumají a experimentují na zajatých mutantech i sami na sobě, aby objevili způsob, jak dosáhnout vytouženého povznesení a finálního kroku v evoluci lidstva.

O zbraních a technologiích používaných Následovníky se zatím moc neví. Dá se ale předpokládat, že používají relativně zastaralé konvenční zbraně schopné vydržet drsné podmínky a nedostatek údržby ve stylu AK-47. Mají výhodu ve formě kontrolovaných mutací svých vlastních vojáků a specialistů schopných ochočit a vytrénovat některé formy zmutovaných zvířat, kterým řikají Mutog, z anglického mutant dog - zmutovaný pes. Některé formy Mutogu jsou mnohem větší než i ty nejvetší psí plemena.