Mutanti:

Zde budou odkazy na PDF "spisy" o zakladních mutacích nepřátel. Jelikož hra funguje na principu generovaní mutací podle určitých podmínek, není možné zde uvést všechny nepřatele. Pokusíme se dát sem spisy zakladních typů nepřátel.